Er katte eller hunde mest intelligente?

Mange mennesker har hørt udtrykket om, at hunde er menneskets bedste ven, mens man siger at katte er deres helt egen herre. Dette er blandt andet en af grundene til at katte- og hundeejere er uenige om, hvilket dyr der er det klogeste af de to. Med dette indlæg forsøges der at give et videnskabeligt bud på, hvilket af de to dyr som er klogest.

Fællestræk ved katte og hunde

Der kan være store forskelle fra dyr til dyr, men helt generelt kan det siges at de har det tilfælles, at de begge af natur er rovdyr, og man ved fra tidligere undersøgelser på området, at rovdyr er blandt de mest intelligente dyr i dyreriget, hvorfor begge dyr må betegnes som vCat-eating-preyærende kløgtige. Årsagen til at rovdyr er kloge, er at de lever af at jage andre dyr. Derfor kommer de dagligt til at skulle træffe beslutninger om, hvordan de bedst får fat i det ønskede bytte, hvorved de skal benytte deres intelligens. De fleste byttedyr er nemlig ikke dumme, hvorfor rovdyrene skal være endnu mere kløgtige, før de kan narre et byttedyr.

Derudover har anatomiske undersøgelser vist, at begge dyrs hjerne udgør cirka den samme procentdel af kropsvægten, og derfor kan man ikke umiddelbart kan bruge dette som et pejlemærke for deres intelligens.

Forskelle på hunde og katte

Som tidligere nævnt siger man at hunden er menneskets bedste ven, og det kan der egentlig også være noget om. Undersøgelser har nemlig vist at kattes sociale intelligens ikke er særligt høj i forhold til hunde, mens hunde føler sig godt tilpas, når de interagerer med mennesker. Da hunde har et behov for at være sociale, optager dette en del af deres samlede hjernekapacitet, hvilket ikke gør sig gældende for katte. Kattene bruger i stedet deres hjernekapacitet i marken, når de jager føde, hvorved de kan siges at være hurtigere til at reagere i marken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*